Over ons

010webcoach.nl is een onderneming van µ MuCom Software & Support. Wij hebben als doel jou te ondersteunen en te ontzorgen bij jouw activiteiten op het web, zowel wat betreft de website als het gebruik van sociale media, zodat jij je meer kunt focussen op de business.

Tot 2019 waren alle alle activiteiten op het gebied van internet een onderdeel van MuCom Software. Maar omwille van een duidelijker scheiding tussen de verschillende activiteiten is besloten om 010webcoach.nl in het leven te roepen.

Al lange tijd vinden wij het bouwen van websites en het begeleiden van andere ondernemers op dit gebied een leuke business. Ons motto is dat werken voor je geld ook leuk moet zijn om er plezier in te houden. Met 010webcoach.nl hopen we zo al het goede bij elkaar te brengen, zodat ook jij daar gelukkiger van wordt.

µ MuCom Software & Support houdt zich sinds 2000 bezig met het converteren van medische databases. Tot de doelgroep behoren fysiotherapeuten, huisartsen, zorginstellingen en apotheken. De belangrijkste activiteiten zijn er op gericht dat een praktijk kan overstappen op een ander softwarepakket met behoud van alle gegevens. Omdat het hier medische gegevens betreft is accuratesse en vertrouwelijkheid van groot belang.

Maar minstens zo belangrijk is dat een praktijk zonder al te veel problemen de digitale medische dossiers kan meenemen naar een ander programma. Dat is iets wat vanzelfsprekend lijkt, maar helaas niet altijd is.

Onze fylosofie

Jij doet het werk waar jij goed in bent, wij doen hetgeen waar wij goed in zijn: het bieden van assistentie op het gebied van websites en sociale media. Want dat kan best lastige materie zijn en voor de nodige problemen zorgen. Maar ons werk staat altijd in dienst van jou en van jouw onderneming. Want als jij baat heeft van ons werk, dan hebben wij ons doel bereikt.

Wij gaan niet voor het snelle geld, wij richten ons meer op een stabiele relatie waarin jij steeds beter wordt om het werk zelf te doen. In feite maakt ons werk ons uiteindelijk overbodig. Maar natuurlijk mag je ons ook gebruiken om het werk te doen waar je zelf niet zo in thuis bent.