Een nieuwe website kost altijd meer tijd dan gedacht

Een nieuwe website bouwen is toch echt iets meer dan een thema pakken en wat content erin zetten. Dat bleek maar weer bij een recent project wat wij mochten doen. Uiteraard weet iedere serieuze websitebouwer dit, maar het is ook belangrijk dat de opdrachtgever vooraf al op de hoogte wordt gesteld.

Het genoemde project betrof een startup in de financiële wereld. De site moest in eerste instantie een eenvoudige opzet hebben, want er was nog geen sprake van klanten en omzet. Maar het was wel belangrijk om de belangrijkste keynotes van de startup te benadrukken. En de site moest ook tweetalig worden, zodat ook internationale prospects bediend konden worden.

Template

Omdat de financiële middelen beperkt waren is er gekozen voor een standaard template en WordPress als basis. De klant kreeg een aantal voorbeelden te zien, waaruit zij een keuze maakten. Het risico is dan wel dat je als ontwikkelaar eerst de werking van de template eigen moet maken en dat je de eigenaardigheden moet ervaren. Want die zullen er altijd zijn.

En dan blijkt ook weer dat sommige templates (of thema in WordPress-taal) soms te ingewikkeld zijn voor de gemiddelde klant. Als het doel is dat de klant op termijn zelf content moet kunnen plaatsen, zal hier rekening mee gehouden moeten worden. Je moet je dan afvragen of het voor de klant te doen is om fancy opmaakelementen te gaan gebruiken. Bij een goede template is het gelukkig mogelijk om vooraf enkele standaard opmaakprofielen aan te maken die de klant kan gebruiken. Daarmee voorkom je enigszins dat de site een kakofonie van verschillend opgemaakte berichten wordt. Maar het betekent wel weer extra werk, en je zal dit ook in nauw overleg met de klant moeten doen.

Beperking plug-ins

Waar we ook tegen aan liepen was het implementeren van de tweetaligheid. Vanwege de eenvoud van de website is gekozen voor de eenvoudige plug-in Polylang. Aanvankelijk was niet helemaal duidelijk hoe je snel een bestaande (complexe) homepage kon dupliceren naar een versie in een andere taal, maar toen dit gerealiseerd was konden de rest van de pagina’s in de tweede taal aangemaakt worden. 

Maar gaandeweg loop je dat toch weer tegen enkele beperkingen aan. Stel bijv. dat je een pagina niet aan een taal wilt koppelen, zodat deze zowel in de ene als in de andere taal verschijnt. Dat is niet mogelijk in deze plug-in, maar het kost je weer enige tijd om daarachter te komen. Meestal is dat tijd die je niet kan doorbelasten aan de klant, of niet is opgenomen in de fixed-price offerte.

Zorg dat je de klant al in het offertetraject informeert
over waar de extra tijd in gaat zitten.

Offerte

Zo zullen er ongetwijfeld meer punten zijn die je extra tijd kosten tijdens het ontwikkelen van een website. Dat is iets waar je in het offertetraject terdege rekening mee moet houden en wat je ook al in een vroeg stadium aan de klant duidelijk moet maken. Doe je dat niet, dan zal je de opdracht uiteindelijk tegen een veel te laag uurtarief uitvoeren, of je moet de klant confronteren met een hogere prijs voor de website dan aanvankelijk afgesproken. In beide gevallen word je daar niet blij van.